Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması inşaat sahəsində strukturların qurulması üçün əsaslı və müstəqil bir mərhələdir. Bu proses dayanıqlı və sabit tikililərin yaradılması məqsədilə beton və dəmirin birlikdə istifadə edilməsini nəzərə alır. İşin əsas mərhələləri aşağıda əks olunmuşdur:
 
1. Layihənin hazırlanması:
Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılmasına başlamadan əvvəl layihənin tərtibatı, strukturun məqsədi, ölçüsü və materialın seçimi kimi əsaslı addımlar atılır.
 
2. Zəminin hazırlanması:
Strukturun dəstəklənəcəyi zəminin hazırlanması, zəminin təmizlənməsi, sıxışdırılması və qazma işlərini əhatə edir. Sağlam bir zəmin strukturun dayanıqlığını təmin edir.
 
3. Qəliblərin quraşdırılması:
Betonun formasını almaq üçün lazım olan qəliblərin quraşdırılması əməliyyatıdır. Bu addım strukturun istənildiyi şəklə düzgün şəkildə əsaslanmasını təmin edir.
 
4. Dəmir istehsalı:
Dəmir-beton konstruksiyaların əsas dayanıqlılığını təmin etmək üçün dəmir strukturlarının hazırlanması, kəsilməsi, bükülməsi və qoyma işləri bu mərhələdə yerinə yetirilir.
 
5. Betonun quraşdırılması:
Qəliblərə tökülmüş betonun strukturun formasına uyğun şəkildə yerləşdirilməsi mərhələsidir. Bu addım strukturun təkamül etməsini və dayanıqlılığını təmin edir.
 
6. Quruluşun idarə olunması:
Betonun və dəmirin sərt təsirlərə qarşı möhkəmlənməsi üçün quruluşun müvafiq vaxtda və təcrübəli şəkildə idarə olunması əhəmiyyətli mərhələlərdən biridir.
 
Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması inşaat sahəsində müxtəlif strukturların tikilməsi üçün əsaslı və nailiyyətli tədbirləri tələb edir. Bu işlər ümumilikdə peşəkar mühəndislər və tikinti komandası tərəfindən rəhbərlik olunmalı və təhlükəsizlik standartlarına əməl edilməlidir.
call-to-action-image

Bizimlə əlaqə

+994552217766