Körpülər, estakadalar və yol ötürücüləri ərazidə coğrafi maneələri aşmaq, su nəqliyyatını tənzimləmək və ya yol infrastrukturunu effektiv və təhlükəsiz şəkildə təşkil etmək məqsədilə tikilən tikintilərdir. Bu strukturların tikintisi mühəndislik prinsipləri və texnologiyalarının şüurlu tətbiqi ilə həyata keçirilir. Aşağıda körpülər, estakadalar və yol ötürücülərinin tikintisi ilə bağlı ətraflı məlumat verilmişdir:
 
Körpülərin tikintisi:
Körpülər su nəqliyyatını, qayıq və gəmilər üçün gətirilən tikintilərdir. Körpülərin tikintisi təbiətin şəraitinə uyğun formalaşdırılmalıdır və bu çaylar, dənizlər və digər su nəqliyyat yollarını aşmağa kömək edir. Tikinti materialları arasında beton, dəmir və ya kompozit material kimi quraşdırmaq üçün idealaşmış materiallar yer alır.
 
Estakadaların tikintisi:
Estakadalar geniş səthə sahib ətrafındakı ərazini aşmağa kömək edən tikintilərdir. Bu strukturlar geniş dəniz sahələrini, vadi və çayları üzüb keçərək yolları uzadır. Estakadaların tikintisi sahənin topoloji və təhlükəsizlik ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Tikinti prosesi material seçimi, fondament, sütun və kiriş sistemləri təşkil etməklə həyata keçirilir.
 
Yol ötürücülərinin tikintisi:
Yol ötürücüləri iki ərazi hissəsini bir-biri ilə birləşdirən və əsasən dağlıq və dalğalı sahələrdə istifadə olunan tikintilərdir. Yol ötürücülərinin tikintisi coğrafi şərait və ərazinin quruluşuna uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu strukturlar geniş vadi və uçurumları üzüb keçə bilər və yol infrastrukturlarını birləşdirir.
 
Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi mühəndislik bacarığı, texnologiya tətbiqi və sahənin ərazisinin özəlliklərini nəzərə alaraq həyata keçirilir.
call-to-action-image

Bizimlə əlaqə

+994552217766