Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:
Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması müxtəlif sahələrdə əhəmiyyətli infrastruktur və texnologiya layihələrini əhatə edir. Aşağıda radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr, rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları), elektrik ötürücü xətləri ilə bağlı ətraflı məlumat verilmişdir:
 
11.1. radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr
Bu sahədə işlər geniş ərazilər üzərində kommunikasiya və yayım infrastrukturunu təmin etməyə xidmət edir. Radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr, informasiya və əyləncənin effektiv şəkildə yayılması üçün təhlükəsiz və effektiv nəqliyyat yaratmağa kömək edir. Tikinti prosesi strukturların optimal yüksəklik və yerləşdirilməsi, anten sistemləri və qurğu texnologiyalarının tətbiqi ilə həyata keçirilir.
 
11.2. rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)
Rezervuarlar və qazholderlər sıvı və qaz maddələrinin saxlanılması, dağıdılması və nəqli üçün istifadə olunan tikintilərdir. Bu strukturlar su, neft, yanacaq nəqliyyatı və qaz daşımağa imkan verir. Tikinti prosesi ölçü və dayanıqlılıq tələblərinə uyğun materialların seçilməsi, korroziyaya qarşı təhlükəsizlik tədbirləri və təmir xidmətlərinin nəzərdə tutulması ilə əlaqəlidir.
 
11.3. elektrik ötürücü xətləri
Elektrik ötürücü xətləri energetika dağıdıcıları və istehsal sahələrindən energetika tüketici obyektlərinə energetika təchiz etmək üçün istifadə olunan tikintilərdir. Tikinti prosesi yüksek gərginlikli qabla və pylonyların quraşdırılması, energetika transformatorlarının və digər avadanlıqların təyin edilməsi ilə əhatə olunur. Elektrik ötürücü xətləri energetika təhlükəsizliyini təmin etmək və energetika sisteminin effektiv işləməsini dəstəkləmək məqsədilə tikilir.
 
Bu sahələrdəki tikintilər mühəndislik bacarığı, ətraf mühitin nəzarəti, tikinti materiallarının seçimi və sahənin təhlükəsizliyi üçün tədbirlər kimi çeşitli aspektləri əhatə edir. Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması müvafiq texniki standartlara və təhlükəsizlik tədbirlərinə əsaslanaraq həyata keçirilir.
call-to-action-image

Bizimlə əlaqə

+994552217766