Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri kommunikasiya infrastrukturunun hazırlanması və inşası üçün tələb olunan mühəndislik və texniki tədbirləri əhatə edir. Bu proses müstəqil binalar, komplekslər ya da geniş ərazilər üçün tətbiq oluna bilər və telekommunikasiya, avtomatlaşdırma, energetika, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin qurulmasını əhatə edir. Aşağıda mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri haqqında ətraflı məlumat tapa bilərsiniz:
 
Hazırlıq mərhələsi:
Bu mərhələdə layihənin təyinatı müəyyənləşir. Layihədə tətbiq olunacaq kommunikasiya və şəbəkələr üçün tələblər, funksiyalar və performans standartları müəyyənləşdirilir. Ətraf ərazinin topoloji və təhlükəsizlik təhlili aparılır.
 
Kabel və quraşdırma işləri:
Əlavə olaraq kommunikasiya xidmətləri üçün tələb olunan kabel və quraşdırma işləri aparılır. Bu proses kabelin və ya şəbəkə trassasının yerləşdirilməsini və təhlükəsiz şəkildə bağlanmasını əhatə edir.
 
Şəbəkə quraşdırma:
Əgər layihə elektrik, telefon, internet və ya avtomatlaşdırma sistemi üçün nəzərdə tutulubsa bu mərhələdə müvafiq quraşdırma işləri aparılır. Bu şəbəkələrin cihaz və avadanlıqlarının quraşdırılması və mütəmadi tənzimləmə tədbirlərini əhatə edir.
 
Avtomatlaşdırma və monitoring sistemləri:
Avtomatlaşdırma və nəzarət sistemlərinin qurulması. Bu müxtəlif avtomatik sistemlərin və sensorların quraşdırılmasını və əlavə olaraq monitorinq və nəzarət sisteminin tətbiqini əhatə edir.
 
Təhlükəsizlik və nəzarət sistemləri:
Kommunikasiya və şəbəkələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəzarət və təhlükəsizlik sistemlərinin qurulması.
 
Yekun sınaq:
Qurulan kommunikasiya və şəbəkə sistemlərinin sınaqdan keçirilməsi və istismara verilməsi. Bu mərhələ sistemlərin düzgün işləməsini və dayanıqlığını yoxlamağa kömək edir.
 
Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri modern infrastrukturun əsasını təşkil edir və müstəqil binalardan kompleks layihələrə qədər geniş bir sahədə tətbiq olunur. Bu işlər effektiv kommunikasiya və infrastrukturun təmin edilməsi üçün əhəmiyyətli bir rola malikdir.
call-to-action-image

Bizimlə əlaqə

+994552217766